Polly dream cake
Polly dream cake
Polly dream cake
Polly dream cake

Polly Dream Cake

Branding  •  Packaging  •  Social media post

Project Information

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Share

MB81 Studio • Advertising Design Studio
MB81 Studio's icon

Hãy cùng hợp tác với MB81 Studio

Cảm nhận sự khác biệt và tận tâm trong từng dịch vụ